Kolofon

Jelenometrija
Raziskovalna razstava
oktober 2006-oktober 2007

Knjigo so napisali in uredili Alexei Monroe, Alenka Pirman in Jani Pirnat,
oblikoval pa Damijan Kracina. Jezikovni pregled sta opravila Inge Pangos (slo) in Alexei Monroe (angl).
Izdalo jo je Društvo za domače raziskave, natisnila pa Orca.
Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
Knjiga in drugo gradivo so dostopni tudi v elektronski obliki.

Oktober 2007

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.