Besednjak

agencija — privzeta vloga Društva za domače raziskave kot lokalne organizacije, ki poskrbi za izvedbo, prijavitev in priobčitev dejavnosti ->Jelenometrije
prikazovanje — neizzvan pojav uzrtja (prim. ->videnje)
kuhanje trofeje — postopek prehoda ulova v trofejo, dejanskega v simbolno; privzeta prispodoba za javno predstavitev lova na simbolnega jelena (prim. ->Jelenometrija)
kompulzija — pojav povečane pozornosti; osredotočenost na podobe jelena poveča raziskovalčevo pozornost in trajno vpliva na njegovo zaznavanje
loviti, ne kurirati — načelo kot konceptualna opora; možno delovno izhodišče, ki zavrača utečene metode in načela kuratorske prakse, a postane v nedoločljivem trenutku delovnega procesa neustrezno
jelenocid — iztrebitev jelenjadi na ozemlju današnje Slovenije po zemljiški odvezi leta 1848
Jelenometrija — naslov raziskave in javne predstavitve lova na simbolnega jelena
mit o slovenskem jelenu — splošno sprejeto pojmovanje jelena kot slovenskega motiva (po A. Monroeju)
nadidentifikacija — metoda subverzivne afirmacije (po S. Žižku), ki jo A. Monroe prenese na preučevanje jelena kot enega najpogostejših motivov Neue Slowenische Kunsta
prenasičenost — pretirana, vseprisotna pojavnost podob jelena (prim. ->kompulzija)
raziskovalna razstava — zvrst razstave; njena naloga je predstaviti rezultate raziskave in poiskati najprimernejši način te predstavitve
Richmond Park — londonski park; nekdanje kraljevo lovišče, kjer od 17. st. naprej gojijo jelene; obisk parka je bil ključen za zagon ->Jelenometrije (obišči park, preberi več o parku)
samopooblastitev — delo na lastno pest, brez institucionalne zaslombe
videnje — izzvan pojav uzrtja (prim. ->prikazovanje)
simbolni jelen — predmet zanimanja, zbiranja in preučevanja v ->Jelenometriji

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.